Opetus

Työskentelen tällä hetkellä pop/jazz -laulun lehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Työni pitää sisällään mm. pop/jazz-laulun ja laulupedagogiikan opetusta, tutkimusta sekä mitä moninaisempia projekteja. Toisinaan opetan ja koulutan myös toiminimeni kautta artisteja ja tarjoan äänenkäytön koulutusta yrityksille. Yksityisoppilaille minulla ei valitettavasti tällä hetkellä ole vapaita aikoja.

Opetusfilosofiani rakentuu vahvasti kehollisuuden ja sitä kautta keho-mieli-yhteyden vahvistamisen ympärille. Tätä kautta laulamiseen saavutetaan teknistä helppoutta vahvaa ilmaisua kadottamatta. Näitä teemoja tutkin myös väitöskirjassani. Lähden aina liikkeelle oppilaasta itsestään ja hänen yksilöllisistä lähtökohdistaan. Luomme tavoitteet yhdessä ja työskentelemme niitä kohti. Usein tavoitteeksi muodostuu tavalla tai toisella äänenkäytön helpottaminen, vapauttaminen ja monipuolistaminen, jotta myös ilmaisullisten asioiden tavoittaminen olisi helpompaa. Päämääriä kohti edetään ennen kaikkea luomalla turvallinen, hyväksyvä, kuunteleva ilmapiiri; harjoittamalla laulutekniikkaa systemaattisesti sekä auttamalla oppilasta laajentamaan taiteellista näkemystään.

Tekniikan harjoittamisen osalta ajatteluni kulmakivenä on sopivan elastisen jännitteen tunteen löytäminen kehoon. Ääneen pyritään saamaan jäntevä elastinen ydin sekä täyteläinen resonanssi. Kehon tulee olla laulaessa aktiivinen, mutta oikealla tapaa. Jännite ja jännitys ovat ajattelussani kaukana toisistaan. Teknisessä harjoittelussa tavoitellaan saumatonta mixed voicea (rekistereiden blendaantumista), mikä mahdollistaa laulamisen helposti ja luonnollisesti eri korkeuksilta, eri voimakkuuksilla ilmaisun sanelemana.

Pelkkä tekniikka tekee harvoin laulamisesta vaikuttavaa, jos laulaja ei ole läsnä ja/tai kykenevä välittämään tunteita tai ajatuksia. Keho-mieli-yhteyttä vaalimalla ja vahvistamalla myös ajatukset ja tunteet välittyvät paremmin kuulijoille. Kehon luontaisia refleksejä herättelemällä monet laulutekniset haasteet ratkeavat melkein itsestään.