Tutkimus

Valmistelen väitöskirjaa kehollisesta lauluilmaisusta Taideyliopiston Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulussa yhteistyössä kollegani Elina Arlinin kanssa. Koulutuslinjanamme on soveltajakoulutus ja kehittämisprojektiamme ohjaa kysymys: miten lauluilmaisua voidaan ymmärtää, opettaa, oppia ja arvioida?

Tuoreen artikkelimme Expression in popular music singing as embodied and interpersonal, joka on kirjoitettu yhdessä ohjaajamme professori Marja-Leena Juntusen kanssa, voi käydä lukemassa täältä.

Tarkastelemme lauluilmaisua kehollisuuden kokonaisvaltaisesta näkökulmasta hyödyntäen kehollisuuden fenomenologista teoriaa. Kehittämisprojektissamme tuotetaan tietoa ja ymmärrystä lauluilmaisun eri osatekijöistä ja kehollisesta luonteesta fenomenologiseen kirjallisuuteen perustuvan teoreettisen tarkastelun keinoin sekä luodaan uutta lauluilmaisun pedagogiikkaa ja oppimateriaalia. Oppimateriaalin luomisessa hyödynnämme laajasti jo olemassa olevia kehollisia metodeja (esim. Alexander-tekniikka, Feldenkreis, Bodymapping jne.) sekä harjoitteita näyttelijäntyön, esiintymisvalmennuksen ja mindfulnessin parista.

Työskentelymme projektissa on yhteisöllistä ja toteutuu kahden opettaja-tutkijan välisenä yhteistyönä. Lisäksi hyödynnämme taideperustaisen tutkimuksen menetelmiä siten, että me, opettaja-tutkijat, pidämme laulukonsertin, jossa kerätään tutkimusaineistoa lauluilmaisuun liittyen (esiintyjien ja kuulijoiden havainnot ja kokemukset). Aineiston ja teoreettisen tarkastelun avulla tuotettua tietoa hyödynnetään lauluilmaisun pedagogiikan kehittämisessä sekä oppimateriaalin valmistelussa. Kehittämishankkeessa rakennettu teoreettinen ja pedagoginen ymmärrys sanallistetaan laulupedagogiikan ja -pedagogien käyttöön käsitteistönä, ilmaisuharjoituksina, opetus- ja arviointimenetelminä sekä arviointikriteereinä. Kehittämisprojektin konkreettisina lopputuotoksina julkaistaan kolme tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia, oppikirja laulunopettajille sekä verkkosivusto laulajille.

Julkaisut:

Juntunen, M. L., Arlin, E., & Liira, K. Expression in popular music singing as embodied and interpersonal. In Frontiers in Education (Vol. 8, p. 295). Frontiers.
https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1092736